Plan nabave

Temeljem članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) te Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17) , javni naručitelj Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. objavljuje, mijenja i dopunjuje plan nabave, a sve izmjene i dopune su vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan.