FAB CE

FAB CE

Republika Hrvatska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Mađarska, Slovačka i Slovenija potpisale su 5. svibnja 2011. Sporazum o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe (FAB CE) kojeg je Hrvatski sabor potvrdio u travnju 2012.

Uspostava devet funkcionalnih blokova zračnog prostora u Europi dio je inicijative za stvaranje Jedinstvenog europskog neba neovisnog o državnim granicama, čiji je cilj unapređenje sigurnosti, učinkovitosti upravljanja troškovima i povećanje kapaciteta te smanjenja kašnjenja u zračnom prometu. Ovo je trenutno najvažnija inicijativa koja se pod okriljem Europske komisije provodi u području zračnog prometa u Europi.
 
Na temelju navedenog FAB CE Sporazuma, a u svrhu stvaranja pravnog okvira za njegovu praktičnu provedbu, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi svake od država potpisnica sklopili su također 5. svibnja 2011. Sporazum o suradnji pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u FAB CE-u.
 
Provedba FAB CE Sporazuma i Sporazuma o suradnji uključuje zajedničku implementaciju brojnih projekata od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi država potpisnica, usmjerenih na kontinuirano unaprjeđenje sigurnosti, učinkovitosti i kvalitete u pružanju usluga u zračnoj plovidbi, kao i razvoj te primjenu harmoniziranih tehnoloških rješenja, pravila i procedura u pružanju navedenih usluga.
 
Među najvažnijim zadaćama u suradnji pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u FAB CE-u je izrada zajedničkog Plana učinkovitosti na razdoblje od 5 godina koji obuhvaća upravljanje sigurnošću zračnog prometa, kapacitetima, okolišem i troškovima. Također, suradnja se provodi na raznim područjima, poput školovanja kontrolora, optimizacije određenih usluga u cilju povećanja učinkovitosti, usklađivanja modernizacije tehničkih sustava u skladu sa zahtjevima interoperabilnosti i sl.