Jedinstveno europsko nebo

Jedinstveno europsko nebo

Inicijativa Europske komisije Jedinstveno europsko nebo (Single European Sky – SES) pokrenuta je 1999. u svrhu unaprjeđenja upravljanja zračnim prometom i sustavima zračne plovidbe kroz bolju integraciju europskog zračnog prostora. Inicijativa je pokrenuta kao odgovor na kašnjenja u zračnoj plovidbi koja su u Europi kulminirala kasnih 1990-ih godina.
 
Temeljni cilj Jedinstvenog europskog neba je smanjiti rascjepkanost europskog zračnog prostora (između država članica, civilnog i vojnog korištenja i tehnologija), čime se povećava njegov kapacitet te unaprjeđuje sigurnost i učinkovitost upravljanja zračnim prometom.
 
Odgovor na ideju integracije zračnog prostora je podjela Europe u devet funkcionalnih blokova (FAB), ovisno o prometnim tokovima umjesto nacionalnih granica kako bi se skratile rute i smanjila buka i emisije štetnih plinova.

U usporedbi sa 2004. godinom, cilj SES-a je do 2030. godine:  
  • trostruko povećanje kapaciteta zračnog prostora,
  • smanjenje troškova upravljanja zračnim prometom za 50%,
  • desetorostruko poboljšanje sigurnosti,
  • smanjenje utjecaja na okoliš za 10%. 
SES 1
 
Prva skupina zajedničkih zahtjeva kojima se uspostavlja Jedinstveno europsko nebo usvojena je 2004. (SES 1) i uključivala je:
- Uredbu (EZ) 549/2004 o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba,
- Uredbu (EZ) 550/2004 o pružanju usluga u zračnoj plovidbi,
- Uredbu (EZ) 551/2004 o organizaciji i upotrebi zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu i
- Uredbu (EZ) 552/2004 o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom.

SES 2
 
Taj je okvir izmijenjen 2009. (SES 2) tako što je u njega uključena shema performansi (Uredba (EZ) 1070/2009). Definirana su četiri ključna područja performansi (KPA): sigurnost, kapacitet,  okoliš i troškovna efikasnost.
 
Dopunjen je i dodatnim pravilima EU-a o sigurnosti zračnog prometa (i odgovarajućom nadležnošću Europske agencije za sigurnost zračnog prometa), u pogledu upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i sigurnosti postupaka u zračnim lukama. Istovremeno je donijet niz provedbenih pravila i tehničkih normi.

SES 2+

Nakon što je Europska komisija iskazala nezadovoljstvo sporim napretkom država članica u provedbi reforme europskog ATM sustava i ostvarenjem ciljnih vrijednosti ključnih područja performansi (KPI), predložila je nacrt teksta uredbe Single European Sky 2+ (SES 2+), čija je svrha pojednostaviti zakonodavstvo, uvesti strože ciljeve performansi usluga u zračnoj plovidbi, povećati neovisnost nacionalnih nadzornih tijela, jasnije definirati ovlasti EASA-e, jačati fleksibilnost FAB-ova i ulogu upravitelja mreže (Eurocontrol), razdvojiti usluge potpore u zračnoj plovidbi, te više uključiti korisnike zračnog prostora u oblikovanje politike.

HKZP u provedbi SES-a

COOPANS udruženje, kao vodeći primjer industrijskog partnerstva u Europi i suradnje između pet pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, među kojima je i Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP), dobio je nagradu "Jedinstveno europsko nebo 2016” (SES Award) koju Europska komisija dodjeljuje za uspješnu implementaciju Jedinstvenog europskog neba.

Nagrada je uručena 8.3.2016. na Svjetskom kongresu industrije upravljanja zračnim prometom (World Air Traffic Management Congress) u Madridu, a na kojem se COOPANS predstavio kao izlagač na vlastitom štandu. Za ovo priznanje pobjednici su izabrani između 22 prijave koje su obuhvatile 65 privatnih i javnih zrakoplovnih organizacija iz 27 država.