Tipične aktivnosti kontrolora zračnog prometa

Tipične aktivnosti kontrolora zračnog prometa Tipične aktivnosti kontrolora zračnog prometa podrazumijevaju:
  • održavanje stalnog radio kontakta sa zrakoplovom,
  • upravljanje i usmjeravanje zrakoplova u zoni zračne luke i na zračnim putevima,
  • davanje uputa i odobrenja pilotima zrakoplova u različitim fazama leta,
  • razdvajanje zrakoplova primjenom propisanih normi razdvajanja, ovisno o opremi koja je na raspolaganju kontrolorima, a uobičajene norme razdvajanja su nadzorne i proceduralne,
  • pružanje informacija o stanju uređaja za navigaciju, pružanje meteoroloških informacija, kao i ostalih relevantnih informacija za sigurni let zrakoplova,
  • uočavanje i prepoznavanje izvanrednih situacija koje mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa te uzbunjivanje odgovarajućih agencija po potrebi,
  • koordinacija sa susjednim sektorima i kontrolama zračnog prometa, kao i primopredaja podataka o zrakoplovu. 
U fazi polijetanja zrakoplova toranjski kontrolori odobravaju polijetanje zrakoplova nakon analize trenutne situacije u zraku i na aerodromu te obavještavaju pilote o trenutnim vremenskim prilikama (npr. vidljivost, brzina, smjer vjetra…). Kada zrakoplov dostigne određenu visinu, toranjski kontrolor predaje zrakoplov prilaznoj kontroli zračnog prometa. 

Prilazni kontrolori koriste uređaje za nadzor zračnog prometa (radarski kontrolori) ili rade bez njih (proceduralni kontrolori). U fazi penjanja zrakoplova oni prate da li se zrakoplov pridržava propisane rute i dužni su reagirati u slučaju bilo kakvih neočekivanih skretanja zrakoplova.Kada zrakoplov izađe iz njihovog područja nadležnosti, predaju ga oblasnom kontroloru. 

Oblasni kontrolori pružaju uslugu kontrole zračnog prometa zrakoplovima koji lete po zračnim putevima. U radu najčešće koriste opremu za nadzor letenja zrakoplova, pomoću koje održavaju zrakoplove na sigurnoj međusobnoj udaljenosti, uzimajući u obzir učinkovitost leta zrakoplova. Kada zrakoplov uđe u područje u blizini odredišnog aerodroma, u fazi spuštanja oblasni kontrolor predaje zrakoplov prilaznom kontroloru koji preuzima zrakoplov, vodi ga prema aerodromu i osigurava najučinkovitiji redoslijed slijetanja. 

U zadnjoj fazi leta - fazi slijetanja, zrakoplov preuzima toranjski kontrolor koji osigurava sigurno slijetanje i voženje zrakoplova po manevarskim površinama.