Puštanje dječjih balona i letećih lampiona

Puštanje dječjih balona i letećih lampiona

Dječjim balonima smatraju se obojani baloni od lateksa ili folije punjeni helijem koji se obično koriste kao dječja igračka ili dekoracija. Obično su visoki 25-30 cm. Ne smiju biti međusobno vezani niti sadržavati čvrste dijelove. Puštanje dječjih balona zabranjeno je tijekom radnog vremena aerodroma na udaljenosti manjoj od 5 km od referentne točke aerodroma. Grupnim i masovnim puštanjem se ne smatra puštanje do 100 dječjih balona istovremeno.

Leteći lampioni su  mali baloni punjeni vrućim zrakom koji se koriste prilikom raznih svečanosti ili komemoracija. Napravljeni su od papira i sadrže otvoreni plamen pričvršćen uz otvor na dnu balona. Obično su visoki 100 cm i promjera oko 60 cm. Leteći lampioni ne smiju biti međusobno vezani. Za puštanje svjetlećih objekata sličnih balonima s otvorenim plamenom (letećih lampiona – sky lantern) sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/2010) mora se pribaviti i odobrenje nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. Puštanje letećih lampiona zabranjeno je tijekom radnog vremena aerodroma na udaljenosti manjoj od 5 km od referentne točke aerodroma.Grupnim i masovnim puštanjem se ne smatra puštanje do 20 letećih lampiona istovremeno.
 
Preporuča se da se organizator puštanja balona ili letećih lampiona  obrati i  lokalnoj zajednici, nadležnoj policijskoj upravi, operatoru kontroliranog ili nekontroliranog aerodroma/helidroma, lučkoj kapetaniji te Ministarstvu zaštite okoliša i prirode radi ishođenja drugih odobrenja ako je primjenjivo.
 
Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture morate pribaviti ukoliko želite obavljati grupno i masovno puštanje dječjih balona i letećih lampiona u kontroliranom zračnom prostoru. Prije svakog puštanja balona/lampiona za koje je izdano odobrenje za uspostavu ad hoc strukture dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture će sadržavati kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa kojoj se potrebno javiti prije početka aktivnosti.
 
Popunjeni obrazac potrebno je poslati 7 radnih dana prije događanja putem AMC portala ili elektroničkom poštom u:

Civilni ovlašteni subjekt (CIV AA)
Tel: 01 6259 592
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaaxxxcrocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

HKZP će izdati odgovarajući NOTAM. U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti korisnik je dužan poslati obavijest o otkazu NOTAM-a Civilnom ovlaštenom subjektu ili  NOTAM uredu.

Ostale napomene