Redovan postupak

U svrhu provedbe redovnog postupka uspostave ad hoc strukture popunjeni obrazac potrebno je poslati najkasnije 7 radnih dana prije planiranog djelovanja putem AMC portala ili, ako to iz nekog razloga nije moguće, elektroničkom poštom u Odsjek uporabe zračnog prostora:
 
Tel: 01 6259 592, 01 6259 498
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

Prije svakog početka obavljanja aktivnosti u kontroliranom zračnom prostoru za koju je izdano odobrenje za uspostavu ad hoc strukture putem redovnog postupka dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. Odobrenje za uspostavu ad-hoc strukture će sadržavati kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa kojoj se potrebno javiti prije početka aktivnosti. HKZP uspostavu i/ili aktivaciju strukture/a objavljuje NOTAM-om.

Za aktivnosti unutar granica kontroliranog aerodroma potrebno je uz obrazac za uspostavu Ad-hoc strukture dostaviti i suglasnost operatora aerodroma.

Za letačke operacije na udaljenosti manjoj od 3 km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje operatora aerodroma.

Za letačke operacije u nekontroliranom zračnom prostoru na visini većoj od 120 m iznad tla operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti korisnik je dužan poslati obavijest o otkazu aktivnosti u Odsjek uporabe zračnog prostora ili u NOTAM ured.