Bespilotni zrakoplovi

Bespilotni zrakoplovi Uvjeti za letenje bespilotnih zrakoplova definirani su Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova (Narodne novine br.104/2018). Sažete upute za operatore i pilote na daljinu dostupne su na internet stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Uvjeti za snimanje iz zraka definirani su Uredbom o snimanju iz zraka (Narodne novine br. 70/2016). Upute možete zatražiti od Državne geodetske uprave.

Prilikom letačkih operacija bespilotnih zrakoplova svih kategorija u kontroliranom zračnom prostoru te prilikom letačkih operacija svih kategorija osim kategorije A i B1 u nekontroliranom zračnom prostoru prethodno se mora pribaviti odobrenje za uspostavu ad-hoc strukture.

Molimo  operatore sustava bespilotnih zrakoplova/pilote na daljinu da letenje za potrebe rekreacije i sporta obavljaju u nekontroliranom zračnom prostoru do 120 m iznad terena, izvan kontroliranih zona. Granice kontroliranih zona (CTR) možete provjeriti ovdje.

Automatizitrani postupak uspostave ad-hoc strukture u stvarnom vremenu na dan provedbe aktivnosti moguć je samo i isključivo ukoliko se aktivnosti provode:
  • u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 m iznad razine tla ili
  • u kontroliranom zračnom prostoru izvan zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla.
Vlasnik ili operator sustava bespilotnog zrakoplova mora biti registrirani korisnik aplikacije AMC mobile i/ili AMC portala. Uvjeti i pravila za provedbu automatiziranog postupka bit će objavljeni okružnicom zrakoplovnih informacija 28. veljače 2019. Uspostava i/ili aktivacija ad-hoc strukture putem automatiziranog postupka objavljuje se isključivo na AMC portalu. Navigacijsko upozorenje NOTAM-om se ne objavljuje.

Ukoliko se aktivnosti provode:
  • u nekontroliranom zračnom prostoru na visini višoj od 120 m iznad razine tla ili
  • u kontroliranom zračnom prostoru unutar zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma ili
  • u kontroliranom zračnom prostoru na visini većoj od 50 m iznad razine tla i/ili
ukoliko primjena automatiziranog postupka nije moguća primjenjuje se redovan postupak. Popunjeni obrazac potrebno je poslati najkasnije 7 radnih dana prije planiranog djelovanja putem AMC portala ili elektroničkom poštom u Odsjek uporabe zračnog prostora:
 
Tel: 01 6259 592, 01 6259 498
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

Prije svakog početka obavljanja aktivnosti u kontroliranom zračnom prostoru za koju je izdano  odobrenje za uspostavu ad hoc strukture putem redovnog postupka dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. Odobrenje za uspostavu ad-hoc strukture će sadržavati kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa kojoj se potrebno javiti prije početka aktivnosti. HKZP uspostavu i/ili aktivaciju strukture/a objavljuje NOTAM-om.

Za aktivnosti unutar granica kontroliranog aerodroma potrebno je uz obrazac za uspostavu Ad-hoc strukture dostaviti i suglasnost operatora aerodroma.

Za letačke operacije na udaljenosti manjoj od 3 km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje operatora aerodroma.

Za letačke operacije u nekontroliranom zračnom prostoru na visini većoj od 120 m iznad tla operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Podaci o aerodromima su dostupni u Zborniku zrakoplovnih informacija (eAIP) i VFR priručniku.

U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti korisnik je dužan poslati obavijest o otkazu aktivnosti u Odsjek uporabe zračnog prostora ili u NOTAM ured.