Bespilotni zrakoplovi

Bespilotni zrakoplovi Opći uvjeti za letenje bespilotnih zrakoplova koje mora osigurati rukovatelj su:
 • da se let bespilotnog zrakoplova izvodi na način da ne predstavlja opasnost po život, zdravlje ili imovinu ljudi zbog udara ili gubitka kontrole nad sustavom bespilotnog zrakoplova i da ne ugrožava ili ne ometa javni red i mir.
 • da se let bespilotnog zrakoplova odvija danju,
 • prije leta provjeriti i uvjeriti se u ispravnost sustava bespilotnog zrakoplova,
 • prikupiti sve potrebne informacije za planirani let i uvjeriti se da meteorološki i ostali uvjeti u području leta osiguravaju sigurno izvođenje leta,
 • da je sva oprema ili teret na bespilotnom zrakoplovu odgovarajuće pričvršćen na način da ne dođe do njegovog ispadanja,
 • da bespilotni zrakoplov tijekom uzlijetanja ili slijetanja sigurno nadvisuje sve prepreke,
 • sigurnu udaljenost bespilotnog zrakoplova od ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, drugih zrakoplova, cesta, željezničkih pruga, vodenih putova ili dalekovoda, ne manju od 30 metara,
 • da je minimalna udaljenost bespilotnog zrakoplova od skupine ljudi 150 metara,
 • da se let bespilotnog zrakoplova odvija unutar vidnog polja rukovatelja i na udaljenosti ne većoj od 500 m od rukovatelja,
 • da se let bespilotnog zrakoplova odvija izvan kontroliranog zračnog prostora,
 • da se let bespilotnog zrakoplova odvija na udaljenosti najmanje 3 km od aerodroma i prilazne ili odlazne ravnine aerodroma, osim u slučaju kada su posebno predviđene procedure za letenje bespilotnih zrakoplova definirane naputkom za korištenje aerodroma, i
 • da se tijekom leta iz ili s bespilotnog zrakoplova ne izbacuju predmeti.
Uvjeti za snimanje iz zraka definirani su Uredbom o snimanju iz zraka (Narodne novine br. 70/2016). Ostali uvjeti za letenje bespilotnih zrakoplova definirani su Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova (Narodne novine br. 49/2015 i 77/2015).

Prilikom letenja bespilotnih zrakoplova (uključujući zrakoplovne modele) i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru prethodno se mora pribaviti pisano odobrenje/suglasnost Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP).

Molimo rukovatelje/operatore da letenje za potrebe rekreacije i sporta obavljaju u nekontroliranom zračnom prostoru. Nekontrolirani zračni prostor je do 300 m iznad terena, izvan kontroliranih zona. Granice kontroliranih zona (CTR) možete provjeriti ovdje.

Prije svakog početka obavljanja aktivnosti za koju je izdano pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. Pisano odobrenje će sadržavati kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa kojoj se potrebno javiti prije početka aktivnosti.

Popunjeni obrazac potrebno je poslati najkasnije 8 radnih dana prije planiranog djelovanja u Odsjek uporabe zračnog prostora:
 
Tel: 01 6259 592, 01 6259 498
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

HKZP će izdati odgovarajući NOTAM. U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti za koje je primio pisano odobrenje/suglasnost korisnik je dužan poslati obavijest o otkazu aktivnosti u Odsjek uporabe zračnog prostora ili u NOTAM ured.

Zahtjeve za letenje UAS unutar cijelog FIR-a Zagreb također možete predati putem AMC portala. Listu provjere za predaju zahtjeva na D-1 (samo za registrirane korisnike AMC portala) možete pronaći ovdje.