Puštanje dječjih balona i letećih lampiona

Puštanje dječjih balona i letećih lampiona

Dječjim balonima smatraju se obojani baloni od lateksa ili folije punjeni helijem koji se obično koriste kao dječja igračka ili dekoracija. Obično su visoki 25-30 cm. Ne smiju biti međusobno vezani niti sadržavati čvrste dijelove. Grupno i masovno puštanje dječjih balona zabranjeno je tijekom radnog vremena aerodroma na udaljenosti manjoj od 3 km od granice aerodroma.

Leteći lampioni su  mali baloni punjeni vrućim zrakom koji se koriste prilikom raznih svečanosti ili komemoracija. Napravljeni su od papira i sadrže otvoreni plamen pričvršćen uz otvor na dnu balona. Obično su visoki 100 cm i promjera oko 60 cm. Leteći lampioni ne smiju biti međusobno vezani. Za puštanje svjetlećih objekata sličnih balonima s otvorenim plamenom (letećih lampiona – sky lantern) mora se pribaviti i odobrenje nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave.
 
Preporuča se da se organizator puštanja balona ili letećih lampiona  obrati i  lokalnoj zajednici, nadležnoj policijskoj upravi, operatoru kontroliranog ili nekontroliranog aerodroma, lučkoj kapetaniji te Ministarstvu zaštite okoliša i prirode radi ishođenja drugih odobrenja ako je primjenjivo.
 
Uvjeti za izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa prilikom grupnog i masovnog puštanja dječjih balona i puštanja svjetlećih objekata sičnih balonima (letećih lampiona) objavljeni su okružnicom zrakoplovnih informacija serije B.

Pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora morate pribaviti ukoliko želite obavljati slijedeće:
  • grupno i masovno puštanje dječjih balona unutar kruga polumjera 15 km od ARP-a kontroliranog aerodroma;
  • puštanje više od 500 dječjih balona bez obzira na lokaciju puštanja;
  • puštanje letećih lampiona unutar kruga polumjera 20 km od ARP-a kontroliranog aerodroma bez obzira na količinu;
  • puštanje više od 10 letećih lampiona bez obzira na lokaciju puštanja. 
Prije svakog puštanja balona/lampiona za koje je izdano pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. Pisano odobrenje/suglasnost će sadržavati kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa kojoj se potrebno javiti prije početka aktivnosti.
 
Popunjeni obrazac potrebno je poslati 14 radnih dana unaprijed u Odsjek uporabe zračnog prostora:

Tel: 01 6259 592, 01 6259 498
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

HKZP će izdati odgovarajući NOTAM. U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti za koje je primio pisano odobrenje/suglasnost,  korisnik je dužan poslati obavijest o otkazu NOTAM-a u Odsjek uporabe zračnog prostora ili u NOTAM ured.

Ostale napomene