Puštanje slobodnih balona bez posade

Za puštanje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0,5 kg u kontroliranom zračnom prostoru potrebno je prethodno pribaviti pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a.

Dodatno:
  • Slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati bez odobrenja države iz koje se balon pušta.
  • Slobodnim balonom bez posade, osim lakog balona koji se upotrebljava isključivo u meteorološke svrhe i upravlja na način koji propisuje nadležno tijelo, ne smije se upravljati preko teritorija neke druge države bez odobrenja dotične države. To odobrenje mora se dobiti prije puštanja balona ako se pri planiranju operacije opravdano očekuje da bi balon mogao zaći u zračni prostor druge države.
  • Slobodnim balonom bez posade upravlja se u skladu s uvjetima koje određuje država registracije i država odnosno države koje bi mogao preletjeti.
  • Slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati na način da bi udar balona ili bilo kojeg njegovog dijela, uključujući korisni teret, na zemlju mogao prouzročiti opasnost za treće osobe ili imovinu.
  • Teškim slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati iznad otvorenog mora bez prethodne koordinacije s nadležnim pružateljem usluga u zračnoj plovidbi.
Pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a će sadržavati uvjete pod kojima se puštanje balona može provesti i kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa s kojom je potrebno koordinirati aktivnost. Prije svakog puštanja slobodnih balona bez posade za koje je izdano pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa.
 
Uvjeti za izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa prilikom puštanja slobodnih balona bez posade objavljeni su okružnicom zrakoplovnih informacija serije B.
 
Popunjeni obrazac potrebno je poslati najkasnije 14 radnih dana prije planiranog dana puštanja balona u Odsjek uporabe zračnog prostora:
 
Tel: 01 6259 592, 01 6259 498
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.
 
HKZP će izdati odgovarajući NOTAM. U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti za koje je primio pisano odobrenje/suglasnost, organizator je dužan poslati obavijest o otkazu NOTAM-a u Odsjek uporabe zračnog prostora ili u NOTAM ured.