Padobranski skokovi

Padobranski skokovi Za padobranske skokove unutar kontroliranog zračnog prostora potrebno je pribaviti pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a, osim u sljedećim slučajevima:
  • Ukoliko je u AIP Hrvatska ENR 5.5 objavljena padobranska zona, za korištenje takvog područja unutar njegovih objavljenih lateralnih i vertikalnih granica te vremenskih okvira obratite se operatoru aerodroma odnosno korisniku područja.
  • U slučaju obavljanja skokova padobranima unutar granica kontroliranih zona (CTR-a), ali izvan kontroliranih aerodroma, odobrenje za izbacivanje padobranaca od nadležne kontrole zračnog prometa putem radiokomunikacije pribavlja pilot uz prethodnu pravovremenu telefonsku koordinaciju (u pravilu nekoliko dana unaprijed) s nadležnom toranjskom kontrolom zračnog prometa.
U slučaju obavljanja skokova padobranima na kontroliranim aerodromima postupak je objavljen ovdje.

Nakon izdavanja pisanog odobrenja/suglasnosti, HKZP aktivnost padobranskih skokova objavljuje NOTAM-om. Prije početka aktivnosti dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa telefonom.

Uvjeti za izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora objavljeni su okružnicom zrakoplovnih informacija serije B.

Ostali uvjeti definirani su Pravilnikom o padobranstvu (Narodne novine br. 65/2015).

Popunjeni obrazac zahtjeva potrebno je poslati 8 radnih dana prije planiranog datuma obavljanja padobranskih skokova u Odsjek uporabe zračnog prostora:

Tel: 01 6259 592, 01 6259 498
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

U slučaju korištenja registrirane površine za slijetanje i uzlijetanje potrebno je uz ubrazac dostaviti suglasnost operatora zrakoplova koji je registrirao površinu za slijetanje i uzlijetanje.

U slučaju potpunog odustajanja od obavljanja skokova, organizator je dužan poslati obavijest o otkazu aktivnosti u Odsjek uporabe zračnog prostora ili u NOTAM ured.