Zrakoplovne priredbe

Zrakoplovne priredbe Zrakoplovna priredba je svaka zrakoplovna aktivnost koja se izvodi u cilju izlaganja ili razonode na oglašenom i za javnost otvorenom događanju.

Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Sigurnosna direktiva o organizaciji i provedbi zrakoplovnih priredbi primjenjuje se na organizatore zrakoplovnih priredbi u kojima sudjeluju civilni ili civilni i vojni zrakoplovi u zračnom prostoru i na teritoriju Republike Hrvatske. Sigurnosna direktiva, uključujući i obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, objavljena je ovdje.

Ukoliko želite organizirati zrakoplovnu priredbu koja će se dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora, osim prethodno spomenutih odobrenja, trebate pribaviti i pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a.  Nakon izdavanja pisanog odobrenja/suglasnosti, HKZP održavanje zrakoplovne priredbe objavljuje NOTAM-om, a odobrenje/suglasnost šalje i Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Prije početka aktivnosti u sklopu zrakoplovne priredbe za koju je izdano pisano odobrenje/suglasnost HKZP-a dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona.

Uvjeti za izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa prilikom održavanja zrakoplovnih priredbi objavljeni su okružnicom zrakoplovnih informacija serije B.

Popunjeni obrazac zahtjeva potrebno je poslati 30 radnih dana ranije, a u slučaju kad je u zrakoplovnoj priredbi planirano sudjelovanje isključivo sportskih letjelica 15 radnih dana prije planiranog datuma održavanja zrakoplovne priredbe u Odsjek uporabe zračnog prostora:

Tel: 01 6259 592, 01 6259 498
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

U slučaju potpunog odustajanja od zrakoplovne priredbe za koju je primio pisano odobrenje/suglasnost organizator je dužan poslati obavijest o otkazu zrakoplovne priredbe u Odsjek uporabe zračnog prostora ili u NOTAM ured.