Javna nabava

Temeljem Zakona o javnoj nabavi, Hrvatska kontrola zračne plovidbe kao javni naručitelj nema ograničenja u suradnji s gospodarskim subjektima. U nastavku možete pronaći objave i izvještaje vezane uz pravilnike, planove, ugovore i okvirne sporazume koji su regulirani Zakonom o javnoj nabavi.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Jednostavna nabava primjenjuje se na nabavu roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna te na nabavu radova do 500.000,00 kuna. Saznajte više o jednostavnoj nabavi u Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Plan nabave

Temeljem članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi te Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, imamo pravo objavljivati, mijenjati i nadopunjavati plan nabave. Sve izmjene i dopune vidljivo naznačujemo u odnosu na osnovni plan.

U nastavku pronađite pregled planova nabave s izmjenama i dopunama za razdoblje od 2013. do 2020.

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obvezni smo na lako pretraživ način objaviti informacije o izvršavanju ugovora javne nabave.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi te Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, registar ugovora od 2018. vodimo i objavljujemo na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

U nastavku pronađite pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma u razdoblju od 2011. do 2017.

Objave javne nabave

Sve objave javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.