Podružnice

Boris Mrkonja, direktor Centra prilaznih i aerodromskih kontrola zračnog prometa
Tel: (01) 6259 321
Fax: (01) 6259 319
E-pošta: boris.mrkonja@crocontrol.hr 
PODRUŽNICA ISTRA/KVARNER

Mario Birkić, rukovoditelj 
E-pošta: mario.birkic@crocontrol.hr 

Pula
Tel: 052 372 552
Fax: 052 211 412

Rijeka
Tel: 051 654 810
Fax: 051 842 261

Lošinj
Tel: 052 372 519
Fax: 052 550 922
PODRUŽNICA ZADAR

Marko Nevešćanin, rukovoditelj
Tel: 023 203 401
Fax: 023 203 447
E-pošta: marko.nevescaninxxxcrocontrol.hrr 
PODRUŽNICA SPLIT/BRAČ

Denis Kosor, rukovoditelj
Tel: 021 205 448
Fax: 021 205 445
E-pošta: denis.kosorxxxcrocontrol.hr
PODRUŽNICA DUBROVNIK

Hrvoje Skokandić, rukovoditelj
Tel: 020 447 705
Fax: 020 479 095
E-pošta: hrvoje.skokandicxxxcrocontrol.hr
PODRUŽNICA OSIJEK

Željko Gadžić, rukovoditelj
Tel: 031 514 485
Fax: 031 599 201
E-pošta: zeljko.gadzicxxxcrocontrol.hr