Ustroj

Hrvatska kontrola zračne plovidbe kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću sastoji se od središnjeg dijela Društva u Velikoj Gorici i podružnica, a organizirana je u tri sektora:
  • Sektor upravljanja zračnim prometom
  • Sektor CNS, MET i AIM/AIS usluga
  • Sektor korporativnih funkcija Društva 
 


  
Podružnice Istra/Kvarner, Split/Brač, Zadar, Dubrovnik i Osijek su ustrojstvene jedinice za poslove kontrole zračnog prometa, zrakoplovno-tehničkih, zrakoplovno-meteoroloških i finacijsko-pravnih poslova, u opsegu koji je potreban za nesmetano odvijanje zračnog prometa u njihovoj ovlasti.