Upravljački sustavi

Upravljački sustavi U svom poslovanju Hrvatska kontrola zračne plovidbe pridaje sigurnosti zračnog prometa najveći prioritet, u odnosu na financijske, operativne, socijalne ili bilo koje druge čimbenike. Kroz sustav upravljanja sigurnošću provodi se skup aktivnosti u cilju stalnog podizanja razine sigurnosti. 

U pružanju usluga u zračnoj plovidbi pojam sigurnost (safety) odnosi se na sigurnost zračnog prometa, a podrazumijeva stanje ekstremno male razine rizika da se dogodi nesreća kod koje bi jedan od uzroka mogao biti i ATM.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe osobitu pažnju posvećuje sustavu upravljanja kvalitetom jer se njime osigurava vrhunska kvaliteta usluga na zadovoljstvo naših korisnika i poslovnih partnera.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe donijela je Politiku upravljanja okolišem kojom se jasno odredila da će, uz cilj održanja u samom vrhu po sigurnosti i kvaliteti usluga koje pruža, stalno voditi brigu i o okolišu.

Također, implementiran je sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu po normi BS OHSAS promovirajući sigurnu i zdravu radnu okolinu.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe primjenjuje i sustav upravljanja zaštitom u cilju zaštite svojih vrijednosti - zaposlenika, objekata, tehničke opreme, informacija, integriteta i ugleda - kao i ostalih dijelova zrakoplovnog sustava.