Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
8
Sjedište: Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica, Hrvatska
Pošta - adresa: 10410 VELIKA GORICA, P.P. 103

OIB: 33052761319
MB: 1475886

Podružnice
URED DIREKTORA

Vlado Bagarić, direktor Društva

Tel: (01) 6259 400
Fax: (01) 6228 101
E-pošta: ured.direktora@crocontrol.hr

Marina Halužan, savjetnica za korporativne komunikacije
Tel: (01) 6259 605
Fax: (01) 6228 101 
E-pošta: glasnogovornica@crocontrol.hr
SEKTOR UPRAVLJANJA ZRAČNIM PROMETOM
 
Nenad Galić, izvršni direktor 

Tel: (01) 6259 550
Fax: (01) 6259 574 
E-pošta: suzp@crocontrol.hr
SEKTOR CNS, MET i AIM/AIS USLUGA 

Alen Sajko, izvršni direktor 

Tel: (01) 6259 280
Fax: (01) 6259 223
E-pošta: scma@crocontrol.hr 
SEKTOR KORPORATIVNIH FUNKCIJA DRUŠTVA

Nino Karamatić, izvršni direktor
Tel: (01) 6259 415
Fax: (01) 6259 572
E-pošta: skfd@crocontrol.hr 
SAMOSTALNA JEDINICA VOJNIH POSLOVA

Nedeljko Zmajić, izvršni direktor

Tel: (01) 6259 387
Fax: (01) 6259 499
E-pošta: sjvp@crocontrol.hr 
URED ZA SIGURNOST I SUSTAVE UPRAVLJANJA

Damir Poleš, rukovoditelj 
Tel: (01) 6259 305
Fax: (01) 6228 101
E-pošta: damir.poles@crocontrol.hr
URED ZA STRATEGIJU, RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE

Mario Kunovec Varga, rukovoditelj 

Tel: (01) 6259 206
Fax: (01) 6228 101
E-pošta: mario.kunovec.varga@crocontrol.hr
URED ZA OSPOSOBLJAVANJE

Filip Jurčić, rukovoditelj 

Tel: (01) 6259 207
Fax: (01) 6228 101 
E-pošta: filip.jurcic@crocontrol.hr 
Molimo da Vaše prijedloge i komentare pošaljete na adresu e-pošte: usk@crocontrol.hr