Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
12

Usluga zrakoplovnog informiranja

eAIP

Novo:
WEF 27FEB2020: AIRAC AIP AMDT 001/2020, AIP SUP 001/2020, AIP SUP 002/2020
WEF 30 JAN 2020: AIRAC AIP AMDT 011/2019
WEF 06 DEC 2019: AIP AMDT 002/2019
WEF 20 NOV 2019: AIP SUP 015/2019, AIP SUP 016/2019, AIC A 008/2019, AIC A 009/2019
WEF 05 DEC 2019: AIRAC AIP AMDT 010/2019, AIP SUP 014/2019
WEF 24 OCT 2019: AIC B 009/2019, AIC B 010/2019
1. Obavijest pretplatnicima na hrvatske zrakoplovne publikacije za 2019. godinu
2. Uputa za upotrebu početne stranice eAIP-a RH

FPL obrazac

VFR priručnik

Pregledna VFR karta

Sektor 1
Sektor 6

Upute za popunjavanje FPL

NOTAM lista

AIS kontakti

Upitnik - proizvodi i usluge 
Kriteriji za ocjenu VFR karte

Upitnik - ARO


Odricanje od jamstava

Autorsko pravo