Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
12

Usluga zrakoplovnog informiranja

eAIP

Novo:
WEF 07 NOV 2019: AIRAC AIP AMDT 009/2019, AIP SUP 013/2019
WEF 01 NOV 2019: AIC A 006/2019
WEF 26 SEP 2019: AIC A 007/2019, AIC B 007/2019, AIC B 008/2019
WEF 10 OCT 2019: AIRAC AIP AMDT 008/2019, AIP SUP 012/2019
WEF 12 SEP 2019: AIRAC AIP AMDT 007/2019, AIP SUP 010/2019, AIP SUP 011/20191. Obavijest pretplatnicima na hrvatske zrakoplovne publikacije za 2019. godinu
2. Uputa za upotrebu početne stranice eAIP-a RH

FPL obrazac

VFR priručnik

Pregledna VFR karta

Sektor 1
Sektor 6

Upute za popunjavanje FPL

NOTAM lista

AIS kontakti

Upitnik - proizvodi i usluge 
Kriteriji za ocjenu VFR karte

Upitnik - ARO


Odricanje od jamstava

Autorsko pravo