Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
12

Usluga zrakoplovnog informiranja

eAIP

Novo:
WEF 21 MAY 2020: AIRAC AIP AMDT 004/2020
WEF 09 APR 2020: AIC A 003/2020
WEF 12 MAR 2020: AIP SUP 004/2020
WEF 20 APR 2020: AIP SUP 005/2020
WEF 23 APR 2020: AIRAC AIP AMDT 003/2020
WEF 26 MAR 2020: AIRAC AIP AMDT 002/2020
WEF 13 FEB 2020: AIP SUP 003/2020, AIC A 001/2020, AIC A 002/20201. Obavijest pretplatnicima na hrvatske zrakoplovne publikacije za 2020. godinu
2. Uputa za upotrebu početne stranice eAIP-a RH

FPL obrazac

VFR priručnik

Pregledna VFR karta

Sektor 1
Sektor 6

Upute za popunjavanje FPL

NOTAM lista

 A B C

AIS kontakti

Upitnik - proizvodi i usluge 
Kriteriji za ocjenu VFR karte

Upitnik - ARO


Odricanje od jamstava

Autorsko pravo