Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Automatizirani postupak

Automatizitrani postupak uspostave ad-hoc strukture i odobrenja u stvarnom vremenu na dan provedbe aktivnosti moguć je putem Aplikacije AMC Portal Mobile.
 
Aplikacija AMC Portal Mobile je besplatna i možete je početi koristiti nakon ovih 5 jednostavnih koraka:
  1. Prijavite se u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) ovdje (ili kontaktirajte: uas@ccaa.hr),
  2. Preuzmite aplikaciju na Vaš pametni telefon putem Google Play ili APP Store,
  3. Pokrenite aplikaciju,
  4. Registrirajte se ili prijavite korisničkim imenom i lozinkom i
  5. Obavezno pročitajte i, ako se slažete, prihvatite pravila korištenja aplikacije.
Detaljne upute za korištenje aplikacije AMC Portal Mobile kao i kontakt korisničke podrške dostupni su na samoj aplikaciji.

Uvjeti i pravila za provedbu automatiziranog postupka objavljeni su okružnicom zrakoplovnih informacija.

Za letačke operacije na udaljenosti manjoj od 3 km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje operatora aerodroma.
 
Uspostava i/ili aktivacija ad-hoc strukture putem automatiziranog postupka objavljuje se isključivo na karti stanja AMC portala. Navigacijsko upozorenje NOTAM-om se ne objavljuje.