Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
                              

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE  - 1 izvršitelj (m/ž)
 
Uvjeti:                                                

 Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom u imovinsko-pravnim odnosima, položenim pravosudnim ispitom i s 10 godina radnog iskustva u zastupanju pred sudovima.
 

2. RUKOVODITELJ  ODJELA VOJNOG LETENJA  - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:       

 Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom u vođenju većih organizacijskih sustava u vojsci, dobrim poznavanjem upravljanja zračnim prometom i s 15 godina radnog iskustva.
 

3. RECEPCIONER  - 1 izvršitelj (m/ž)
 
Uvjeti:

 Prednost imaju kandidati s odličnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem još dva strana jezika.
 

4. KUHAR - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Prednost imaju kandidati s položenim majstorskim ispitom, iskustvom u upravljanju kuhinjom, poznavanjem HACCP sustava i iskustvom u pripremi velikog broja dnevnih obroka.

  
5. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KONTROLU KVALITETE   - 1 izvršitelj (m/ž)
 
Uvjeti:

Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u zrakoplovstvu, posebno na poslovima kvalitete i sigurnosti, iskustvom rada na procjeni rizika, poznavanjem sustava upravljanja sigurnošću, dobrim komunikacijskim vještinama i dobrim poznavanje MS Office alata.

 
 
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a i druge relevantne dokumentacije kojom se dokazuje traženo/stečeno radno iskustvo (potvrde poslodavaca o vrsti poslova i trajanju rada kandidata ili preslike ugovora o radu), te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
 
U prijavi je potrebno obvezno navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe te točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
Kandidati će biti testirani. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućeni na liječnički pregled.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad. 
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom zaključno s  26.5.2018. na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103.
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao ni prijave koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.