Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - Postani kontrolor letenja

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
Velika Gorica - Rudolfa Fizira 2,
objavljuje
 
O G L A S
za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa
  1. Oblasni radarski kontrolor (m/ž) – 14 polaznika
  2. Toranjski kontrolor u AKZP Zagreb/Lučko (m/ž) – 4 polaznika
  3. Toranjski kontrolor u Podružnici Split/Brač (m/ž) – 2 polaznika
  4. Toranjski kontrolor u Podružnici Zadar (m/ž) – 2 polaznika
  5. Toranjski kontrolor u Podružnici Dubrovnik (m/ž) – 1 polaznik
  6. Toranjski kontrolor u Podružnici Lošinj (m/ž) – 1 polaznik. 
Uvjeti: Prednost: Napomena:
* Zdravstveni pregled će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 340/2015 (ATCO Regulation). Ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti da se prilikom inicijalnog pregleda priloži uvjerenje o zdravstvenom stanju izdano od obiteljskog liječnika/ liječnika opće prakse.
 
Uz popunjenu e-prijavu potrebno je priložiti: Od kandidata se očekuje sklonost timskom radu, razvijene socijalne i komunikacijske vještine i visoka motivacija za zanimanje kontrolora zračnog prometa.
 
Kandidati će biti testirani.
 
S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti. Prije sklapanja navedenih ugovora HKZP će za odabrane kandidate zatražiti provjeru za kretanje u štićenoj zoni.
 
Odabrani kandidati uputit će se na Inicijalno osposobljavanje (Initial Training), planirani početak Inicijalnog osposobljavanja je kraj travnja 2018. Troškove osposobljavanja snosit će HKZP. Oglas je otvoren do 27.3.2018., a kandidati će se testirati po primitku određenog broja prijava.
 
Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski.

Prijave na oglas podnose se popunjavanjem e-prijave s priloženim skeniranim dokumentima putem web stranice HKZP-a www.crocontrol.hr/prijavise
 
U slučaju poteškoća s on-line prijavom, životopis i traženu dokumentaciju pošaljite putem e-pošte na adresu kontrolor.letenja@crocontrol.hr
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili razgovor smatrat će se da su povukli prijavu za oglas. Adresa e-pošte za upite i informacije: kontrolor.letenja@crocontrol.hr