Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

VODITELJ KUHINJE

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
                              
                                                              
VODITELJ KUHINJE - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Prednost imaju kandidati s: Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku svjedodžbe, presliku domovnice, sanitarne knjižice, elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a i druge relevantne dokumentacije kojom se dokazuje traženo/stečeno radno iskustvo (potvrde poslodavaca o vrsti poslova i trajanju rada kandidata ili preslike ugovora o radu), dokaz o položenom higijenskom minimumu te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
 
U prijavi je potrebno obvezno navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe te točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
 
Kandidati će biti testirani. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućeni na liječnički pregled.
 
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom zaključno s  13.2.2018. na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103.
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao ni prijave koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.