Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas za radna mjesta


 
O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme  
 
 
Operativni koordinator                – 2  izvršitelja (m/ž) 
Uvjeti:  
 Viši stručni suradnik CNS            – 1 izvršitelj  (m/ž) 
Uvjeti:  
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu HZMO-a) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od područja relevantnih za oglas.
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz oglasa bit će testirani.
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad. 
 
Prijave na oglas podnose se zaključno s 12.01.2018. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.