Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Viši stručni suradnik za zrakoplovna glasila

O  G  L  A  S

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
za radno mjestoViši stručni suradnik za zrakoplovna glasila   - 1 izvršitelj  (m/ž)  
 
Uvjeti:  
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu HZMO-a) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od područja relevantnih za oglas.
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz oglasa bit će testirani.
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad. 
 
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 12.01.2018. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.