Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Radovi iz zraka

VFR letovi od javnog interesa (npr. letovi u svrhu kalibraže, snimanja iz zraka, oralno cijepljenje lisica, probni i ispitni letovi ...), moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa kako bi se obavila predtaktička i taktička dekonflikcija s drugim korisnicima zračnog prostora. Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju.

U tu svrhu operator zrakoplova koji ima sva potrebna odobrenja (HACZ, DGU...) treba putem elektroničke pošte dostaviti detaljan plan radova iz zraka najkasnije 7 radnih dana prije početka izvođenja radova u:

Civilni ovlašteni subjekt (CIV AA)
Tel: 01 6259 592
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

Detaljan plan radova iz zraka treba sadržavati najmanje sljedeće: Po završenom postupku usuglašavanja, operator zrakoplova će o potrebnim detaljima biti na vrijeme obaviješten od strane odgovarajuće službe HKZP-a (ovisno o području u kojem se obavljaju radovi) kako bi bez kašnjenja obavio djelatnost iz zraka.

Ukoliko se operator zrakoplova ne bude pridržavao ovih uvjeta, HKZP može u potpunosti ili djelomično zabraniti obavljanje radova iz zraka poradi interesa sigurnosti, redovitosti i učinkovitosti zračnog prometa.

Uvjeti za izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa za obavljanje VFR letova od javnog interesa u kontroliranom zračnom prostoru objavljeni su okružnicom zrakoplovnih informacija serije A.

Postupak prilikom predaje planova leta objavljen je u AIP Hrvatska ENR 1.10.