Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
17
13.12.2016.

Zračni prostor slobodnih ruta na jugoistočnoj osi (SEAFRA H24)

Zračni prostor slobodnih ruta na jugoistočnoj osi (SEAFRA H24) Premda se na europskoj razini procjenjuje da zračni promet ima udio od samo 2 do 3% ukupnih štetnih emisija u okoliš, i dalje se traže načini kako bi se taj utjecaj smanjio. U tom kontekstu, HKZP je 2016. sudjelovao u multinacionalnom projektu implementacije zračnog prostora slobodnih ruta na području jugoistočne prometne osi (SEAFRA).
 
Nakon razdoblja primjene takvog koncepta samo u noćnim satima, od 8. prosinca 2016. tri su pružatelja usluga u zračnoj plovidbi - Hrvatska kontrola zračne plovidbe, srpsko-crnogorska SMATSA i bosansko-hercegovačka BHANSA - tijekom svih 24 sata omogućila korisnicima zračnog prostora, zrakoplovnim prijevoznicima, da slobodno planiraju i provode letove bez obzira na podjelu zračnog prostora među državama i granice njihovog područja odgovornosti.
 
Time je uveden 24-satni koncept prekograničnog zračnog prostora slobodnih ruta (FRA) na jugoistočnoj osi (Sout-East Axis Free Route Airspace - SEAFRA) iznad visine leta od 9.900 metara. Preciznije rečeno, to je prostor bez klasičnih ruta u kojem zrakoplovni prijevoznici planiraju let direktno između ulaznih i izlaznih točaka tog zračnog prostora.
 
To je prvi put da je u Europi uveden zračni prostor slobodnih ruta na području čak četiri države, u ovom slučaju Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
 
Ideju pokretanja ovog projekta velikih razmjera osmislili su stručnjaci za upravljanje zračnim prometom navedenih pružatelja usluga s ciljem povećanja sigurnosti i učinkovitosti usluga te zaštite okoliša smanjivanjem potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.
 
Okvirna procjena ušteda goriva i emisija koje se ovim projektom maksimalno mogu ostvariti u jednom danu je skraćenje ruta za ukupno oko 2.880 NM), što odgovara ovim uštedama:
 
Procjena uštede 1 dan
(max)
kg/u godini
(max, ovisi o planiranju prijevoznika)
Goriva 9,3 t 3,4 milijuna kg
Emisije ugljičnog dioksida (CO2) 30 t 11 milijuna kg
Emisije dušikovog oksida (NOx) 110 kg 40 tisuća kg
 
Praćenje ušteda emisija CO2 i NOx provodit će se temeljem usporedbe potrošnje goriva zrakoplova i emisija štetnih plinova između rutne mreže i zračnog prostora slobodnih ruta (FRA) korištenjem NEST alata.
 
Aktivnosti oko SEAFRA koncepta pokrenute su u skladu s europskom Uredbom 716/2014, odnosno provode se čak 5 godina prije 1. siječnja 2022., planiranog datuma za neograničeno slobodno korištenje zračnog prostora iznad 9.000 metara diljem Europe.
 
Projekt SEAFRA jedan je od ključnih postignuća u okviru inicijative EU-a za uspostavu Jedinstvenog europskog neba (Single European Sky) neovisnog o državnim granicama ili granicama funkcionalnih blokova zračnog prostora, s ciljem povećanja sigurnosti i učinkovitosti, kao i kapaciteta zračnog prometa u Europi.
 
Osim navedenog SEAFRA projekta, HKZP namjerava implementirati FRA koncept u suradnji s drugim susjedima, a prvi planirani korak je uspostava FRA prostora iznad 6 država, odnosno jedinstvenog prostora koji će obuhvatiti trenutni SEAFRA i SAXFRA prostor. Inače, SAXFRA obuhvaća zračni prostor Slovenije i Austrije, u kojem je od studenog također u primjeni FRA koncept tijekom cijelog dana. Spajanje dviju FRA inicijativa planirano je u prvom kvartalu 2018.
 
Daljnja suradnja na konceptu FRA obuhvatit će FAB CE FRA projekt, Gate One FRA i suradnju s talijanskim pružateljem usluga ENAV-om koji je također upostavio FRA prostor iznad Italije.