Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglasi - Viši stručni suradnici

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
                              
Viši stručni suradnik za konvencionalne navigacijske postupke - 1 izvršitelj   (m/ž)
 
Uvjeti:
- stručna sprema VSS/VŠS - fakultet prometnih znanosti,  Magistar inženjer prometa ili Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa
- završena posebna izobrazba za izradu postupaka
- znanje engleskog jezika
- osposobljenost za rad na osobnom računalu

Prednost imaju kandidati koji:
Imaju ili su imali CPL (A) dozvolu profesionalnog pilota aviona za izvođenje komercijalnih operacija uz ovlaštenja za instrumentalno letenje – IR(A) i višemotorne avione – ME(A).
Imaju praktična iskustva u radu s CAD alatima (AutoCad). 
 

Viši stručni suradnik za zrakoplovnu kartografiju i geodeziju - 1 izvršitelj   (m/ž)
 
Uvjeti:
- stručna sprema VSS/VŠS -  geodetski fakultet, Magistar inženjer geodezije i geoinformatike ili Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike
- 3 godine radnog iskustva na poslovima kartografije
- znanje engleskog jezika
- osposobljenost za rad na računalu i s CAD alatima 

Prednost imaju kandidati koji:
Imaju završen diplomski studij Geodezije i geoinformatike, usmjerenje Geoinformatika
Imaju praktična iskustva u radu s GIS bazama podataka
Imaju praktična iskustva u izradi karata pomoću CAD alata (AutoCad)
Imaju iskustva u izmjeri za aerodrome i izradi zrakoplovnih karata za aerodrome 
 
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, presliku domovnice, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a, presliku ugovora o radu te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci. 
 
Kandidati će biti testirani.
Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom zaključno s  30.12.2016. na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.