Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

PBN koncept

PBN (Performance Based Navigation) koncept, koji je detaljno opisan u Priručniku za navigaciju prema letnim sposobnostima zrakoplova (Performance Based Navigation Manual), ICAO Doc 9613, utvrđuje zahtjeve u svezi sposobnosti koje određeni prostorno-navigacijski sustav (RNAV - Area Navigation) treba posjedovati u pogledu potrebne točnosti, integriteta, dostupnosti, pouzdanosti i funkcionalnosti, potrebnih za predviđenu operaciju letenja u unaprijed određenom konceptu zračnoga prostora uz podršku odgovarajuće navigacijske infrastrukture. 
  
U tom smislu PBN koncept predstavlja značajnu promjenu jer inicira prijelaz s navigacije koja se temelji na određenim navigacijskim senzorima na navigaciju prema letnim sposobnostima zrakoplova. 
  
Primjena PBN koncepta omogućava cijeli niz prednosti u odnosu na dosadašnji razvoj koncepta zračnog prostora koji se temeljio na poziciji radionavigacijskih uređaja i, vezano uz njih, kriterije nadvisivanja prepreka. Prednosti PBN koncepta u odnosu na konvencionalne navigacijske postupke su: PBN koncept temelji se na uporabi RNAV sustava, a za njegovu primjenu potrebna su dva osnovna inputa odnosno komponente: navigacijska infrastruktura i navigacijska specifikacija. Kombiniranom primjenom ovih komponenata sustava u okviru koncepta zračnoga prostora na ATS rute i instrumentalne zrakoplovne postupke dobiva se treća komponenta ovog koncepta: navigacijska aplikacija - primjena. PBN koncept je u okviru koncepta zračnog prostora prikazan kao odnos između ove tri komponente:

Definiranjem navigacijske specifikacije dobivaju se osnove za utvrđivanje odgovarajućih operativnih zahtjeva u svezi certificiranja navigacijskih sustava. Tako navigacijska specifikacija detaljno definira performance koje sustav treba posjedovati u pogledu potrebne točnosti, integriteta, dostupnosti, pouzdanosti i funkcionalnosti. 
  
Navigacijska specifikacija može biti RNAV ili RNP. U osnovi, obje su RNAV koncept, s time što RNP specifikacija dodatno zahtijeva da navigacijski sustav u zrakoplovu ima ugrađenu funkciju nadzora definiranih performanci, kao i funkciju uzbunjivanja. 
    
U spomenutom PBN priručniku navedene su sljedeće navigacijske specifikacije: U nastavku je prikaz sadašnjih i budućih navigacijskih koncepata te prednosti koje donose nove navigacijske specifikacije: