Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - Nadzorni specijalist u Podružnici Osijek

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2, objavljuje

 O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1. Nadzorni specijalist  u Podružnici Osijek – 1  izvršitelj (m/ž) – mjesto rada u Osijeku (Zračna luka Osijek - Klisa)
 
Uvjeti:

Prednost imaju kandidati sa:   Opis poslova i odgovornosti:  
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku svjedodžbe, presliku domovnice, presliku vozačke dozvole, dokaz o radnom iskustvu i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od područja relevantnih za oglas.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testom i intervjuom, uključujući engleski jezik te znanja i vještine korištenja računalnog softvera. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.
 
Uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta je da kandidat tijekom rada stekne dozvolu zrakoplovno-tehničkog osoblja za rad i odgovarajuća ovlaštenja. Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad. 
  
Prijave na oglas podnose se zaključno s 20.6.2016. preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Oglas je objavljen i na stranici www.crocontrol.hr