Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - Inokorespondent-prevoditelj

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
Velika Gorica - Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
O G L A S 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto
 
 
Inokorespondent-prevoditelj –  1 izvršitelj (m/ž)
 
Uvjeti:
 
Prednost imaju kandidati magistri engleskog jezika i književnosti sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem engleskog jezika i književnosti prevoditeljskog smjera koji:

Od kandidata se očekuje timski rad, dobre komunikacijske vještine, fleksibilnost, spremnost na kontinuirano učenje i odlazak na službena putovanja te samostalnost, sistematičnost, organiziranost, preciznost i pouzdanost.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta, osim o osposobljenosti za rad na računalu jer će se obaviti odgovarajuća testiranja. Potrebno je dostaviti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku dokaza o radnom iskustvu, uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci i dokaz o znanju drugog jezika. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja pisanog ugovora o radu na uvid dostaviti originalne dokumente. U prijavi je potrebno obvezno navesti točnu e-adresu i broj telefona za kontakt. Temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju, dio kandidata koji ispunjavaju uvjete te ovisno o navedenim prednostima, pozvat će se na testiranje, a pozivi će biti upućeni elektroničkom poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje, smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.

 
Posebni uvjet za radno mjesta je probni rad u trajanju šest mjeseci. Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno sa 6.6.2016. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.


Nepotpune, nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.