Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - administrativni tajnik

 
H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2,
objavljuje
 
OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

 
Administrativni tajnik –  1  izvršitelj (m/ž)  
 
Uvjeti:
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti  životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: dokaz o radnom iskustvu, presliku svjedodžbe, presliku domovnice i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa dužan je prije sklapanja pisanog ugovora o radu na uvid dostaviti originalne dokumente. U prijavi je potrebno obvezno navesti točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
 
Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.
 
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 3.6.2016. isključivo preporučenom poštom na adresu:

 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.