Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2,
objavljuje
 
JAVNI POZIV 
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto
                               
1.  Savjetnik za međunarodne poslove  - 1 izvršitelj (m/ž)
 
Uvjeti: Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, presliku domovnice, dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci. 
 
Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za stručno osposobljavanje.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 14.2.2016. isključivo preporučenom poštom se na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.
s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje“
 
Nepotpune, nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva te koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.