Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - savjetnik za međunarodne poslove i psiholog

 
H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2,
objavljuje
 
OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta
 
1.  Savjetnik za međunarodne poslove   –  1  izvršitelj (m/ž)  
 
Uvjeti: Prednost imaju kandidati s: Od kandidata se očekuje timski rad, dobre komunikacijske vještine, visoka razina odgovornosti, fleksibilnosti, spremnost za kontinuirano učenje i odlazak na službena putovanja.
 
2.  Psiholog    - 1 izvršitelj   (m/ž)  

Uvjeti: Zadaci: Prednost imaju kandidati s:
Uz pisanu prijavu za oba radna mjesta potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, presliku domovnice, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslike ugovora o radu, uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja pisanog ugovora o radu na uvid dostaviti originalne dokumente. U prijavi je potrebno obvezno navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe te točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
 
Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Posebni uvjet za oba radna mjesta je probni rad u trajanju šest mjeseci.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 14.2.2016. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.
 
Nepotpune, nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.