Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2, objavljuje

J A V N I  P O Z I V 
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto

RM 42: Viši stručni suradnik za analize i simulacije  - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: RM 44:  Viši stručni suradnik koordinator uporabe zračnog prostora za vojne potrebe - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: RM 45:  Viši stručni suradnik za  utvrđivanje uputa za uporabu aerodroma  - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, presliku domovnice, dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi HZZ-a, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci. 
 
Kandidati će biti testirani.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 31.12.2015. na adresu:

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.
s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.