Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Bespilotni zrakoplovi

Bespilotni zrakoplovi Uvjeti za letenje bespilotnih zrakoplova definirani su Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova (Narodne novine br.104/2018). Sažete upute za operatore i pilote na daljinu dostupne su na internet stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ). 

Uvjeti za snimanje iz zraka definirani su Uredbom o snimanju iz zraka (Narodne novine br.28/2019). Upute možete zatražiti od Državne geodetske uprave.

Prilikom letačkih operacija bespilotnih zrakoplova svih kategorija u kontroliranom zračnom prostoru te prilikom letačkih operacija svih kategorija osim kategorije A i B1 u nekontroliranom zračnom prostoru prethodno se mora pribaviti odobrenje za uspostavu ad-hoc strukture.
 
Ukoliko se aktivnosti provode: primjenjuje se automatizirani postupak uspostave ad hoc strukture – 5 minuta prije početka aktivnosti.
 
Ukoliko se aktivnosti provode: primjenjuje se redovan postupak uspostave ad hoc strukture - 7 radnih dana prije početka aktivnosti.

Granice kontroliranih zona (CTR) možete provjeriti ovdje.

Podaci o aerodromima su dostupni u Zborniku zrakoplovnih informacija (eAIP) i VFR priručniku.