Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - Oblasni radarski kontrolor

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d.o.o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2
objavljuje

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto
 
1. Oblasni radarski kontrolor (m/ž)

Uvjeti: Uz pisanu prijavu priložiti: Dozvola kontrolora zračnog prometa koja nije izdana u Republici Hrvatskoj podnosi se na priznavanje Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Kvalificirani kandidati s važećom dozvolom uputit će se na Prijelazno osposobljavanje (Conversion Training) za lokaciju LDZO. Kandidati kojima su istekla ovlaštenja/posebne ovlasti uputit će se na osposobljavanje za lokaciju sukladno Planu osposobljavanja za lokaciju Zagreb ATCC.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 5 godina, uz uvjet uspješno završenog osposobljavanja za lokaciju i stjecanja ovlaštenja/posebne ovlasti oblasnog radarskog kontrolora zračnog prometa (ACS/RAD LDZO).

Oglas je otvoren do opoziva.

Prijave na oglas podnijeti na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., 10410 Velika Gorica, P.P. 103