Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
17

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Hrvatska kontrola zračne plovidbe, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem: Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti i: Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenik za informiranje
Jan Mokos, dipl. iur
Tel: 01 6259 270
E-pošta: jan.mokos@crocontrol.hr.
 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Dostava rješenja Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, javna objava

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu pdf csv
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu pdf csv
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu .pdf  .csv
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu .pdf  .csv
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu