Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
15

Okoliš

Okoliš Kroz dugogodišnje iskustvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe ostvaruje prepoznatljiv ugled kvalitetne i stručne organizacije na području pružanja usluga u zračnoj plovidbi, te ima za cilj ostati u samom vrhu po sigurnosti i kvaliteti usluga koje pruža, zadovoljstvu korisnika, uvažavanju interesa zaposlenika, vlasnika i lokalne zajednice, uz stalnu brigu o okolišu.

Da bismo bili među najboljima, moramo se posvetiti stalnom poboljšavanju vlastitih vještina i učinkovitosti HKZP-a u cjelini te poštovati sve propise i standarde uz posebnu brigu o upravljanju okolišem.

Prepoznavanjem svih aspekata okoliša stvoreni su uvjeti za definiranje općih i pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša, pri čemu se vodilo računa o: Važna je zadaća svih nas u HKZP-u realizacija općih i pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša pri čemu svaki djelatnik daje svoj doprinos u okviru svojih radnih aktivnosti i prihvatljivom utjecaju radnih procesa na okoliš.

Težište svih aktivnosti postavljeno je na uklanjanje nesukladnosti koje se javljaju u sustavu upravljanja okolišem, pri čemu prioritet imaju preventivne radnje i stalna kontrola svih radnih aktivnosti.

Politika upravljanja okolišem