Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
13

Meteorološki sustavi

Meteorološki sustavi Meteorološki sustavi, odnosno sustavi za meteorološko motrenje, potrebni su za pružanje usluga u zračnoj plovidbi na području TWR/APP, sukladno regulativi ICAO-a i WMO-a.

Osnovni sustavi za meteorološko motrenje su u funkciji mjerenja, prikupljanja, obrade, pohrane i prikaza osnovnih meteoroloških veličina potrebnih za pružanje usluga u zrakoplovstvu: vjetra s jednog ili više pozicija uz uzletno-sletnu stazu, tlaka zraka, temperature zraka i rosišta.
 
Sustavi ove vrste ne koriste složene i napredne indikatore, ne omogućuju ručne unose operativnih korisnika niti daljnju distribuciju podataka vanjskim korisnicima, te su kao takvi posebice prikladni za primjenu u manje prometnim hrvatskim zračnim lukama.
 
Automatski sustavi za meteorološko motrenje, odnosno automatski meteorološki sustavi, pružaju funkcionalnost mjerenja, prikupljanja, obrade, prikaza, pohrane i distribucije meteoroloških podataka i poruka.
 
Meteorološki podaci prikupljeni od brojnih jednostavnih i složenih senzora/indikatora smještenih na reprezentativnim pozicijama, kao i ručno upisane motrene vrijednosti, obrađuju se i prikazuju operativnim KZP i MET korisnicima sustava, pohranjuju te distribuiraju lokalnim i vanjskim korisnicima u prikladnim formatima.
 
Automatski sustavi za meteorološko motrenje obuhvaćaju meteorološke senzore i indikatore s pripadajućom opremom, komunikacijske te uređaje za prikupljanje podataka, te uređaje za obradu i prikaz podataka. Svi se podaci prikupljaju i obrađuju u dupliciranim centralnim poslužiteljima. Podaci se potom šalju na operativne radne pozicije, gdje je korisnicima omogućen pregled i unos podataka.
 
Moderni meteorološki sustavi povećavaju sigurnost i učinkovitost odvijanja zrakoplovnih operacija, a samim time omogućuju i kvalitetnije provođenje objavljenih usluga.