Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Uzbunjivanje (ALRS)

Uzbunjivanje (ALRS) Usluga uzbunjivanja (Alerting Service - ALRS), pruža se radi izvješćivanja nadležnih organizacija o zrakoplovu kojem je potrebna pomoć potrage i spašavanja, kao i radi pružanja pomoći tim organizacijama tijekom potrage i spašavanja zrakoplova, po potrebi.

Uzbunjivanje se obavlja za: Radi sprečavanja nepotrebnog uzbunjivanja iznimno je važno da pilot zrakoplova koji je predao plan leta, a polijeće s nekontroliranog aerodroma ili slijeće na nekontrolirani aerodrom, nadležnoj ATS jedinici propisno preda izvještaj o odlasku nakon polijetanja, a izvještaj o dolasku nakon slijetanja.

Uslugu uzbunjivanja pružaju nadležne jedinice kontrole zračnog prometa (TWR, APP i ACC) i Centar za pružanje letnih informacija Zagreb (FIC Zagreb) unutar svojih područja odgovornosti. Centar oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb (COK Zagreb) prikuplja sve potrebne informacije o zrakoplovu u nuždi i prosljeđuje ih središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu i spašavanje.

Usluga uzbunjivanja pruža se 24 sata dnevno 7 dana u tjednu unutar Područja letnih informacija Zagreb (FIR Zagreb) te unutar ostalih područja sukladno međunarodnim ugovorima.

Kontakti nadležnih službi za uzbunjivanje, potragu i spašavanje objavljeni su u AIP Hrvatska GEN 3.6.1.