Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Regrutacija i selekcija kandidata

Regrutacija i selekcija kandidata Odabir kandidata za aerodromsku, prilaznu ili oblasnu kontrolu zračnog prometa odvija se tijekom selekcijskog procesa na temelju objavljenog natječaja. 

Specifičnost posla kontrolora zračnog prometa definira visoke zahtjeve i kriterije koji se primjenjuju u procesu regrutacije i selekcije kandidata. U procjeni i analizi kompetencija kandidata sudjeluje više članova stručnog povjerenstva. Postupak regrutacije i selekcije obavlja se u nekoliko koraka. Prvi korak je predselekcija, u kojoj se utvrđuje da li kandidati ispunjavaju formalno‐pravne uvjete natječaja. 

Kandidati koji zadovoljavaju osnovne uvjete prolaze selekcijski postupak koji se provodi u nekoliko koraka: psihologijsko testiranje, intervju, provjera znanja engleskog jezika, liječnički pregled i razgovor s povjerenstvom za odabir kandidata. U svakom koraku odabiru se kandidati koji prolaze u daljnji krug selekcije. Naposljetku, odabrani kandidati započinju osposobljavanje. 

Više informacija o selekciji kandidata za radno mjesto kontrolora zračnog prometa može se dobiti od Službe upravljanja ljudskim resursima (ljudski.resursi@crocontrol.hr).