Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Letne informacije (FIS)

Letne informacije (FIS) Usluga letnih informacija uspostavljena je u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno, redovito i učinkovito obavljanje letova. Ova usluga pruža se svim letovima koji podliježu kontroli zračnog prometa, kao i drugim letovima s kojima je uspostavljena radiokomunikacija.

Tijekom pružanja usluga letnih informacija, pilotima zrakoplova se prosljeđuju:

Opće informacije: Specifične informacije u pojedinačnim slučajevima: Informacije o prometu,

Prihvaćanje i prosljeđivanje poruka: Pomoć u navigaciji za VFR letove.

Pružanje pomoći u navigaciji VFR letovima provodi se u obliku preporuke, a piloti su stalno odgovorni za razdvajanje od prepreka te održavanje minimalne sigurne visine i leta u vizualnim meteorološkim uvjetima (VMC).

Uslugu letnih informacija pružaju nadležne jedinice kontrole zračnog prometa (TWR, APP i ACC) i Centar za pružanje usluge letnih informacija (Zagreb FIC) kao posebni sektor u Centru oblasne kontrole  Zagreb. Pružanje usluge kontrole zračnog prometa ima prednost nad pružanjem usluge letnih informacija.

Usluga letnih informacija pruža se 24 sata dnevno 7 dana u tjednu unutar Područja letnih informacija Zagreb (FIR Zagreb) te unutar ostalih područja sukladno međunarodnim ugovorima.

Kontakti su objavljeni u AIP-u Hrvatska, GEN 3.3.

Kontakti nadležnih rukovoditelja navedeni su ovdje.