Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Kontrola zračnog prometa (ATC)

Kontrola zračnog prometa (ATC)

Usluge kontrole zračnog prometa (Air Traffic Control Services - ATC) pružaju se u svrhu sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa.

Obavljanjem kontrole zračnog prometa sprečavaju se: U okviru usluga kontrole zračnog prometa pružaju se sljedeće usluge: