Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Upravljanje protokom zračnog prometa (ATFM)

Upravljanje protokom zračnog prometa (ATFM) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management – ATFM) je usluga uspostavljena u svrhu postizanja sigurnog, redovitog i učinkovitog odvijanja zračnog prometa, uz maksimalno korištenje kapaciteta kontrole zračnog prometa i osiguranje kompatibilnosti između količine zračnog prometa tj. prometne potražnje (traffic demand - TD) i deklariranog kapaciteta relevantnih jedinica kontrole zračnog prometa.

Deklarirani kapacitet se obično izražava kao broj zrakoplova koji ulaze u definirani zračni prostor u određenom vremenskom razdoblju, uzimajući u obzir sve faktore koji mogu utjecati na radno opterećenje kontrolora zračnog prometa odgovornih za taj zračni prostor.

Uslugu upravljanja protokom zračnog prometa na području cijele Europe provodi NMOC (Network Manager Operations Centre, ranije poznat kao CFMU - Central Flow Management Unit) u Eurocontrolu, i to konsolidacijom planirane potražnje (predanih planova) i planova kapaciteta relevantnih jedinica kontrole zračnog prometa i zračnih luka, uzimajući u obzir i događaje koji mogu značajnije utjecati na protok zračnog prometa (npr. velika sportska natjecanja, povećani promet tijekom ljetnih i zimskih praznika i sl.).

Usluga ATFM-a djeluje na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini. U sklopu pružanja ove usluge, u Centru oblasne kontrole u Zagrebu uspostavljena je pozicija kontrole protoka prometa – FMP Zagreb. Kontrolori protoka prometa surađuju s NMOC-om na taktičkoj razini kako bi se, kad god je to potrebno, operatorima zrakoplova ponudila odgovarajuća alternativa u obliku prilagodbe vremena odlaska, promjene rute i profila leta te na taj način kašnjenje svelo na minimum.

Također, zajedno s ostalim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi, surađujemo s Eurocontrolom i na strateškoj razini (do 6 dana prije operacija) i predtaktičkoj razini (od 6 dana do 1 dan prije operacija) upravljanja protokom. Na strateškoj razini utvrđuju se kapaciteti i radi na poboljšanju rutne mreže, kao i ostalih struktura zračnog prostora, a na predtaktičkoj razini se definiraju dnevni planovi, a operatore zrakoplova i relevantne kontrole zračnog prometa informira o mjerama koje će biti na snazi radi optimiziranja postojećih kapaciteta i minimiziranja kašnjenja i troškova.