Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Upravljanje zračnim prostorom (ASM)

Upravljanje zračnim prostorom (ASM) Upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management - ASM) je funkcija planiranja, čiji je osnovni cilj omogućiti najveću iskorištenost raspoloživog zračnog prostora kao neprekinute cjeline, uzimajući u obzir stvarne kratkoročne potrebe različitih civilnih i vojnih korisnika zračnog prostora (npr. zrakoplovne kompanije, vojska, privatni poslovni zrakoplovi, aeroklubovi, tvrtke koje obavljaju radove iz zraka…).

U kontekstu fleksibilne uporabe zračnog prostora, upravljanje zračnim prostorom obuhvaća svaku aktivnost upravljanja na 3 razine: strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini.

Zračni prostor stalno se razvija radi postizanja određenih strateških ciljeva koji se odnose na sigurnost, kapacitet, učinkovitost ili smanjenje onečišćenja okoliša.

Razvoj zračnog prostora kao koncepta uključuje organizaciju zračnog prostora, operacije koje će se u njemu obavljati, kao i određene pretpostavke na kojima se temelji. Kako organizacija zračnog prostora uključuje i njegov dizajn koji, između ostalog, obuhvaća strukturu ATS ruta, minimume razdvajanja, razmak između ruta i nadvisivanje prepreka, razvoj zračnog prostora temelji se i na PBN (Performance Based Navigation) konceptu.

Razvoj europskih struktura zračnog prostora i fleksibilna uporaba zračnog prostora, potpomognuti kontinuiranim dijeljenjem i razmjenom informacija između svih partnera, omogućuju optimalno korištenje europskog zračnog prostora.