Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
15

Kvaliteta

Hrvatska kontrola zračne plovidbe uspostavila je i dokumentirala, te primjenjuje i održava sustav upravljanja kvalitetom (QMS) u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

Opseg djelatnosti koje su pokrivene certifikatom ISO 9001:2015 obuhvaća: Svim navedenim uslugama upravlja se u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima. Priručnikom sustava upravljanja utvrđeni su kriteriji za učinkovito upravljanje poslovnim procesima HKZP-a, a u operativnim priručnicima opisane su usluge koje se pružaju korisnicima.

Uprava Društva zadanom Politikom kvalitete osigurava utvrđivanje i ispunjavanje zahtjeva korisnika usluga s ciljem povećanja njihovog zadovoljstva.

Kvaliteta naših usluga zajamčena je cjelovitim sustavom upravljanja koji se periodično ispituje i ocjenjuje u cilju prosudbe njegove trajne primjerenosti, prikladnosti i učinkovitosti.

Politika kvalitete