Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Javna nabava

Javna nabava Temeljem čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi.