Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
12

Obrasci

Obrazac za dostavu sirovih podataka Službi zrakoplovnog informiranja u svrhu objave izmjena i dopuna AIP-a i NOTAM-a (O-ICAOSP) U ovaj obrazac originatori unose podatke čiju objavu zahtijevaju i istovremeno potvrđuju njihovu vjerodostojnost. Upute za ispunjavanje obrasca dostupne su u okviru zrakoplovne okružnice kojom se objavljuje i sam obrazac. Na poleđini obrasca navedene su sve informacije koje se, prema zahtjevima ICAO Aneksa 15, moraju objaviti sukladno AIRAC sustavu.

Stoga originatori podataka trebaju za planirane promjene iz područja svoje odgovornosti, a koje će rezultirati izmjenom ili dopunom zrakoplovnih informacija, provjeriti u tablici na poleđini obrasca: Nakon toga, uspostavlja se kontakt s AIS-om i dogovara daljnji tijek pripreme za objavu.

Obrazac za dostavu sirovih podataka Službi zrakoplovnog informiranja u svrhu objave AIC-a (O-AICSP) U svrhu objave podataka putem zrakoplovne okružnice, originatori popunjavaju sve rubrike obrasca, osim zadnje dvije, vezane uz suglasnost i osobu koja od strane Odjela zrakoplovnog informiranja zaprima sirove podatke.

Obrazac za nabavu produkata Službi zrakoplovnog informiranja