Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
17
Marina Halužan
Savjetnica za korporativne komunikacije
          
Tel: 01 6259 605
Fax: 01 6228 101
E-pošta: glasnogovornica@crocontrol.hr