Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
15
Upravljački sustavi U svom poslovanju Hrvatska kontrola zračne plovidbe najveću važnost pridaje sigurnosti zračnog prometa u odnosu na financijske, operativne, socijalne te druge čimbenike. Kroz sustav upravljanja sigurnošću provodi se skup aktivnosti u cilju stalnog podizanja razine sigurnosti. 

U pružanju usluga u zračnoj plovidbi pojam sigurnost (safety) odnosi se na sigurnost zračnog prometa, a podrazumijeva stanje iznimno niske razine rizika za nesreću kod koje bi jedan od uzroka mogao biti i ATM.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe osobitu pažnju posvećuje sustavu upravljanja kvalitetom jer se njime osigurava vrhunska kvaliteta usluga na zadovoljstvo naših korisnika i poslovnih partnera.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe donijela je politiku upravljanja okolišem kojom je jasno odredila da će, uz cilj održanja u samom vrhu po sigurnosti i kvaliteti usluga koje pruža, stalno voditi brigu i o okolišu.

Također, implementiran je sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu po normi ISO 45001 kojim se promiče sigurno i zdravo radno okruženje.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe primjenjuje i sustav upravljanja zaštitom u cilju zaštite svojih vrijednosti  zaposlenika, objekata, tehničke opreme, informacija, integriteta i ugleda  kao i ostalih dijelova zrakoplovnog sustava.