Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Puštanje slobodnih balona bez posade

Za puštanje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0,5 kg u kontroliranom zračnom prostoru potrebno je prethodno pribaviti odobrenje za uspostavu ad hoc strukture.

Dodatno: Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture će sadržavati kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa s kojom je potrebno koordinirati aktivnost. Prije svakog puštanja slobodnih balona bez posade dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa.
 
Popunjeni obrazac potrebno je poslati najkasnije 7 radnih dana prije planiranog dana puštanja balona putem AMC portala ili elektroničkom poštom u:

Civilni ovlašteni subjekt (CIV AA) 
Tel: 01 6259 592
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.
 
HKZP će izdati odgovarajući NOTAM. U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti organizator je dužan poslati obavijest o otkazu NOTAM-a Civilnom ovlaštenom subjektu ili  NOTAM uredu.